oglas

Putem vansudskog poravnanja, posredovanjem, odnosno medijacijom u oblasti finansijskih usluga, može se brzo, efikasno i uspešno postignuti pozitivan rezultat u rešavanju sporova.


Finansijske usluge mogu biti iz raznih oblasti, recimo iz oblasti bankarskih usluga, lizinga, osiguranja, potrošački sporovi, turističke usluge.
Osnovni cilj posredovanja,odnosno medijacije je rasterećenje sudova, ubrzanje postupaka i ušteda na parničnim troškovima. „Stalno treba informisati i podsećati građane o ovakvim mogućnostima rešavanja sporova, i ukazati im na prednostima primene alternativnih načina rešavanja sporova.
Najveći broj posredovanja – medijacija iz oblasti bankarskih usluga je sprovedeno upravo u postupku posredovnja pred Narodnom bankom Srbije, jer NBS ima značajni autoritet kao institucija.
Treba uvek istaći da je postupak vansudskog poravnanja, posredovanje, tj. medijacija dobrovoljan (potrebna je saglasnost obe strane), brz, poverljiv i hitan. Takođe, to je neformalan, fleksibilan i neobavezan postupak u kojem treća osoba (posrednik-medijator) pomaže prilikom pregovora sukobljenih strana, a kako bi pronašli obostrano prihvatljivo rešenje“ – kaže Violeta Stamenković iz Regionalne kancelarije posrednika.

Postupak pruža priliku stranama u sporu da razgovorom, slobodno iznose svoje stavove, argumente,i predlažu moguća rešenja, daju svoja mišljenja. Stručno znanje medijatora je bitno, jer njegova je uloga da olakša i podstakne mogućnost rešavanja problema razgovorom, ali on ne donosi odluku.

Postignut sporazum o rešavanju spora na ovakav način, može imati i snagu ugovora, odnosno vansudskog poravnanja ili snagu izvršne isprave ukoliko sadrži klauzulu izvršnosti – izjavu dužnika da pristaje da poverilac (druga strana) može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja nakon dospelosti potraživanja, kada su potpisi strana i posrednika-medijatora overeni od strane javnog beležnika(notara).

„Zato, uštedite vreme i novac koji bi davali na sudske troškove, dođite brže do prihvatljivog rešenja vašeg problema, koristite prednosti medijacije.

Takođe, ako imate visoku stručnu spremu i želite da postanete licencirani posrednik koji je upisan u registar posrednika Ministarstva pravde RS, možete da pohađate obuku koju realizuje i sprovodi online Fakultet političkih nauka Beograd., od 09.12. do 13.12. 2020. godine“ – poručuje Violeta Stamenković.

Za sve što Vas interesuje možete se obratiti na telefon: 063 445800 ili na mejl: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com.

STAV

FREE
VIEW