Vodovodna mreža u dužini od 320 matera reconstruire se u ilici „Norvežanskoj“ u Leskovcu, na koju će biti priključeno 25 domaćinstava. Za ovu investiciju iz gradskog budžeta izdvojeno je 8,6 miliona dinara.

„Cilj je obezbeđivanje dovoljnih količina vode za vodosnabdevanja druge visinske zone u Leskovcu, preko crpne stanice Narodni front. U susednoj ulici „Кosmajska“ smo 2021. godine sa 9,2 miliona dinara rekonstruisali vodovodnu mrežu.Namera je da dotrajale cevi zamenimo na čitavoj teritoriji grada, a to znači i na teritoriji svih naseljenih mesta kao i da nastavimo sa izgradnjom nove vodovodne mreže“ – rekao je predsednik Provremenog organa Goran Cvetanović.

On je podsetio da ulaganja u vodovodnu mrežu iznose preko milijardu dinara za preko 94 hiljade metara mreže.

Cvetanović je rekao da se uskoro kreće i sa „Orio“ projekatom preko koga će se raditi kanalizaciona mreža u 16 naseljenih mesta.

„Vrednost investicije je 18 miliona evra, projekat finansira Holandija, banka za Razvoj saveta Evrope i Ministarstvo za zaštitu životne sredine. U toku je sprovođenje javne nabavke, ponuda je otvorena 13.novmebra i sada je na Кomisiji za javne nabavke da sprovede proceduru do kraja“ – rekla je direktorica JKP „Vodovod“ Maja Milošević Milojić.

STAV

FREE
VIEW