Povodom Dana državnosti 16. i 17. februara službe Doma zdravlja Leskovac će raditi po sledećem rasporedu:

Služba opšte medicine – zdravstvena ambulanta broj 4 u vremenu od 07,00 – 20,00 sati u ulici Svetozara Markovića 116, za odraslo stanovništvo
Služba stomatološke zdravstvene zaštite (prostorije SHMP) u vremenu od 00,00 – 24,00 sati
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u vremenu od 07,00 – 20,00 sati.
Služba kućnog lečenja u vremenu od 07,00 – 19,00 sati.
Služba hitne medicinske pomoći
na terenu od 00,00 – 24,00 sati;
u ambulanti (za decu i odrasle) od 20,00 – 07,00 sati.
Zdravstvena stanica u Brestovcu u vremenu od 07,00 – 14,00 sati
Zdravstvena ambulanta u Pečenjevcu u vremenu od 07,00 – 14,00 sati
Zdravstvena ambulanta u Manojlovcu u vremenu od 07,00 – 14,00 sati
Zdravstvena ambulanta u Guberevcu u vremenu od 07,00 – 14,00 sati

Ogranak Doma zdravlja u Grdelici

Ogranak Doma zdravlja u Grdelici radiće u prostorijama hitne medicinske pomoći u vremenu od 00,00 – 24,00 sati na terenu i u ambulanti (za decu i odraslo stanovništvo)
Zdravstvena stanica u Predejanu I ambulantga u Velikoj Grabovnici u vremenu od 07,00 – 14,00 sati.

Ogranak Doma zdravlja u Vučju

Ogranak Doma zdravlja u Vučju radiće za odraslo stanovništvo u prostorijama opšte medicine u vremenu od 07,00 – 14,00 sati
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće u vremenu od 07,00 – 14,00 sati
Odeljenje kućnog lečenja radiće u vremenu od 07,00 – 14,00 sati.
Odelenje hitne medicinske pomoći
– na terenu od 00,00 – 24,00 sati
– u ambulanti (za decu i odrasle) od 14,00 – 07,00 sati.

STAV

FREE
VIEW