Za dane 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine DOM ZDRAVLJA LESKOVAC će raditi po sledećem rasporedu:Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – Zdravstvena ambulanta br. 4 u ulici Svetozara Markovića 116 radiće u vremenu od 07,00-20,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine).

Zdravstvena stanica Brestovac u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Zdravstvena ambulanta Manojlovac u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Zdravstvena ambulanta Pečenjevac u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Zdravstvena ambulanta Guberevac u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Ambulanta za akutne respiratorne infekcije (Covid – samo za febrilna stanja) u Zdravstvenoj ambulanti br.3 ul. Branislava Nušića br.17 u vremenu od 07,00-15,00 h (dana 01.01.2024 i 02.01.2024 godine)

Služba hitne medicinske pomoći u vremenu od 00,00-24,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Služba kućnog lečenja i nege u vremenu od 07,00-19,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (u ulici Mlinska 1) u vremenu od 00,00-24,00 u prostorijama Dečjeg dispanzera (dana 01.01.2024,02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu –u vremenu od 07,00-20,00 sati ul. Svetozara Markovića 116, glavna zgrada Doma zdravlja- treći sprat (dana 01.01.2024 i 02.01.2024 godine)

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U GRDELICI će raditi po sledećem
rasporedu:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00,00 do 24,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece: u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Zdravstvena stanica Predejane u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U VUČJU će raditi po sledećem
rasporedu

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00,00 do 24,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

Odsek za kućno lečenje i negu u vremenu od 07,00-14,00 (dana 01.01.2024, 02.01.2024 i 07.01.2024 godine)

STAV

FREE
VIEW