oglas

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – Zdravstvena ambulanta br. 4 (Ul. Svetozara Markovića 116) od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h -20,00h.

Zdravstvena stanica Brestovac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h

Zdravstvena ambulanta Manojlovac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h

Zdravstvena ambulanta Pečenjevac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h

Zdravstvena ambulanta Guberevac od 01.05.2024 godine do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-14,00h

Pacijenti sa akutnim respiratornim infekcijama javljaće se najbližoj zdravstvenoj stanici/ambulanti koja će raditi u dane praznika.

Ambulanta za akutne respiratorne infekcije (Covid ambulanta) u ulici Branislava Nušića bb neće raditi za vreme praznika.

Služba hitne medicinske pomoći od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 00,00h-24,00h

Služba kućnog lečenja i nege – od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-19,00h

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (u ulici Mlinska 1) od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 00,00h-24,00h u prostorijama Dečjeg dispanzera.

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h-20,00h (ul. Svetozara Markovića 116, glavna zgrada Doma zdravlja- treći sprat)

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U GRDELICI

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 00,00h do 24,00h

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece: u danima 01.05. 2024, 02.05.2024, 03.05.2024, 04.05.2024 i 06.05.2024 godine u vremenu od 07,00h-14,00 h

Zdravstvena stanica Predejane u danima 01.05. 2024,
02.05.2024, 03.05.2024 i 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 07,00h -14,00h

Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica u danima 01.05.2024, 02.05.2024, 03.05.2024 i 06.05.2024 radiće u vremenu od 07,00h-14,00h

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U VUČJU

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći od 01.05.2024 do 06.05.2024 godine radiće u vremenu od 00,00h do 24,00 h

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece radiće 01.05. 2024, 02.05.2024, 03.05.2024, 04.05.2024 i 06.05.2024 u vremenu od 07,00h-14,00h

Odsek za kućno lečenje i negu radiće od 01.05.2024 godine do 06.05.2024 godine u vremenu od 07,00h-14,00h.

STAV

FREE
VIEW