oglas

Za dane 01.05.2023 i 02.05.2023 DOM ZDRAVLJA LESKOVAC će raditi po sledećem rasporedu:

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih – Zdravstvena ambulanta br. 4 (Ul. Svetozara Markovića 116) radiće u vremenu od 07,00-20,00

Zdravstvena stanica Brestovac u vremenu od 07,00-14,00
Zdravstvena ambulanta Manojlovac u vremenu od 07,00-14,00
Zdravstvena ambulanta Pečenjevac u vremenu od 07,00-14,00
Zdravstvena ambulanta Guberevac u vremenu od 07,00-14,00
COVID AMBULANTA (samo za febrilna stanja) u Zdravstvenoj ambulanti br.3 ul. Branislava Nušića br.17 u vremenu od 07,00-17,00 h

Služba hitne medicinske pomoći u vremenu od 00,00-24,00
Služba kućnog lečenja i nege –u vremenu od 07,00-19,00
Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece (U ulici Mlinska 1) u vremenu od 00,00-24,00 u prostorijama Dečjeg dispanzera

Covid ambulanta za decu (samo za febrilna stanja) – u vremenu od 07,00-20,00

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu –u vremenu od 07,00-20,00 sati (ul. Svetozara Markovića 116, glavna zgrada Doma zdravlja- treći sprat)

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U GRDELICI će raditi po sledećem rasporedu:

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00,00 do 24,00

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece: u vremenu od 07,00-14,00

Zdravstvena stanica Predejane u vremenu od 07,00-14,00
Zdravstvena ambulanta Velika Grabovnica u vremenu od 07,00-14,00

OGRANAK DOMA ZDRAVLJA U VUČJU će raditi po sledećem rasporedu
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa pružanjem hitne medicinske pomoći radiće u vremenu od 00,00 do 24,00

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece u vremenu od 07,00-14,00

Odsek za kućno lečenje i negu u vremenu od 07,00-14,00

STAV

FREE
VIEW