oglas

Svi zainteresovani povratnici po readmisiji, tražioci azila i drugi pripadnici ugroženih grupa stanovništva, mogu se javiti na konkurs „Upravljanje migracijama i podrška povratku tražilaca azila“ koji realizuje Nemačka nevladina organizacija „Help“. Konkurs je otvoren 15.oktobra i trajaće do 8.novembra 2019.godine. Informativni centar HUB11(hab11) se nalazi u organizaciji ROSA koja prikuplja zahteve zainteresovanih.

Cilj projekta je sprečavanje migracija i pružanje podrške povratnicima po readmisiji, tražiocima azila i drugim pripadnicima ugroženih grupa stanovništva. Projekat ima direktan uticaj na povećanje socijalne uključenosti ugroženih grupa stanovništva i na poboljšanje uslova života izuzetno ugroženih porodica.

Projekat finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke preko nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, a sprovodi se u periodu od januara 2018. godine do juna 2020. godine,

Inače u okviru ovog projekta koje je već realizovan u Leskovcu marta 2018.godine u organizaciji ROSA otvoren je Informativni centar HUB11(hab11) koji za Jablanički upravni okrug predstavlja čvorište informacija o mogućnostima podrške kroz Helpov projekat, kao i realizaciju te podrške.

Kroz dosadašnje aktivnosti ROSE pružene su informacije za nešto više od 1000 zainteresovanih korisnika, pružena je podrška za devet porodica kroz izgradnju i rekonstrukciju objekata, a jedan korisnik dobio je podršku za dohodovanu aktivnost. 70 učenika osnovno školskog uzrasta kao podršku u obrazovanju dobilo je komplet školskog pribora i đačke rančeve, a 50 porodica humanitarnu pomoć u higijenskim sredstvima..

STAV

FREE
VIEW