oglas

Od 1. januara 2020 godine počeće sa radom Registar pružalaca knjigovodstvenih usluga, a uslov za upis biće da privredna društva ili preduzetnici imaju barem jedno lice koje steklo zvanje profesionalne organizacije koja je članica Međunoardne federacije računovođa. Ove izmene su povod današnjeg sastanka računovođa Leskovca i predstavnika kancelarije „Tatić“ koji je danas održan u Republičkoj privrednoj komori u Leskovcu.

Novi Zakon o računovodstvu stupa na snagu 1. januara 2020. godine jednim delom, a postoje odredbe u ovom zakonu koje imaju odloženu primenu, pa će početi da važe različitih datuma tokom naredne godine, te je neophodno voditi računa o datumima njihove primene.

Računovođama je najveću pažnju u ovom zakonu privuklo to što se za one računovođe koji rade u računovodstvenim firmama propisuje profesionalno zvanje kao uslov za upis u jedna novi registar – Registar pružalaca knjigovodstvenih usluga.

„Računovođe se bune oko ove odluke te ćemo danas da pojasnimo šta konkretno znači pojam sticanje profesionalnog zvanja, kod koga može da se stekne i u kom roku“- reko je Igor Tatić iz kancelarije „Tatić“.

U Zakonu postoji prelazni period od 3. godine što znači da taj uslov, profesionalnog zvanja, nije neophodno ispuniti do 1. januara 2020.godine, već najkasnije do 1. januara 2023.godine.

„Nije nemoguće da se ove stvari i promene u te tri godine odloženog perioda, tako da treba ostaviti da stvari slegnu“ – rekao je Tatić.

Za računovođe koji radi u firmama koje nisu klasične računovodstvene firme nije propisan nikakav dodatni uslov takod da se na njih ovaj zakon neće odnositi.

Novi Zakon predviđa i nove rokovo i obime oko podnošenja finansijsih izvešataja.

STAV

FREE
VIEW