oglas

Lokalni Koordinacioni tim grada Leskovca za borbu protiv trgovine ljudima, ove godine prilagodiće svoje aktivnosti aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Naime, redovne posete i edukativne radionice u srednjim školama, koje se tradicionalno održavaju u oktobru, ove godine, zbog epidemiološke situacije, zameniće online predavanja.

Pored izmenjenog načina rada, prioritet u online predavanjima za srednjoškolce biti prevencija i upoznavanje sa potencijalo opasnim situacijama, kaže Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad Leskovac i član Koordinacionog tela.

„U ovoj godini članovi tima protiv borbe trgovine ljudima, imali su jedan slučaj. Reč je o maloletnoj devojčici, za koju su po prijavi, najbliži rođaci rekli da je postala žrtva za pružanje seksualnih usluga. Međutim, nakon pronalaska devojčice uz pomoć Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima iz Beograda, i razgovora sa njom, došlo se do zaključka da je ona te usluge pružala dobrovoljno“ – kaže Momčilović.

Inače, kako smo ranije izveštavali, od 2013. godine, od kada postoji lokalni Koordniacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima, zabeleženo je deset slučajeva ove trgovine ljudima.

„Posebno bih izdvajo slučaj od pre par godina kada su dve devojčiče vrbovane za pružanje seksulanih usluga na teritoriji Kosova i Metohije. Brzom akcijom tima one su pronađene i smetene u hraniteljske porodice“ – naglašava naš sagovornik.


Žrtve ovog globalnog fenonmena su mlade osobe koje su podložene uticaju sredstava savremene komunaikacije, naročito socijalnih mreža na kojima se i krije najveći broj predatora.

STAV

FREE
VIEW