Budžet grada Leskovca u 2020.godini koji je iznosio 5,66 milijarde dinara, bio je sve vreme likvidan i sa više ostvarenog prihoda od rashoda, rekla je šef odeljenja za finansija Marija Milosavljević na današnjoj sednici gradskog veća.

Budžet za 2022. godinu bio je 731 milion dinara veći nego predhodne godine, a izvršen je sa 96,5 posto od planiranog.

„Sve obaveze smo uredno izmirivali, tako da je predhodna godina uspešno završena suficitom u budžetu u isnosu od 158 miliona 287 hiljada dinara“ – rekla je Milosavljević.

Tekući prihodi učestvovali su sa 86 posto ukupnih prihoda u budžetu,a najviše se prihodovalo od poreza na dohodoak, dobit i kapitalne dobitke, gde je najveće učešće bilo od poreza na zarade i to 2,80 milijarde dinara.

„Sve grupe prihoda su ostvarivala planiranom dinamikom sa preko 90 procenata osim tri grupe prihoda i to prihod od poreza na dobra i usluge koji su ostvareni sa 39,6 posto, zato što je naknada za unapređenje životne sredine ostvareena sa 55,9 posto jer su nnogi sklapali reprograme.Druga grupa prihoda koja se manje ostvarila je od imovine koji su ostvareni sa 89 procenata i treća grupa koja ima ostvarenje manje od 90 posto jeste grupa mešoviti i neodređeni prihodi koji su ostvareni sa 77,3 procenta“ – rekla je ona.

Rashodi su u 2022. godine izvršeni u iznosu od 4,68 milijarde dinara.Najveći rashodi bili su za korišćenje roba i usluga i to 1,3 milijarde dinara i rashodi za zaposlene koji su iznosili 1,27 milijarde dinara.

Milosavljevićava je rekla da se u 2022. godini grad nije zaduživao ali da je preneo sredstva sa stanja na dan 31.12.2021. godine i to 592 miliona 970 hiljada dinara.

STAV

FREE
VIEW