Danas je Republička direkcija za imovinu Republike Srbije oglasila prodaju ovog hotela, a rok za preuzimanje uputstva za ponuđače je od danas, 20. aprila do 3. maja svakog radnog dana od 9 do 14 časova u prostorijama Republičke direkcije za imovinu.

Učesnik koji preuzme Uputstvo za ponuđače dužan je da do 3. maja 2023. godine uplati depozit za učešće u postupku u visini od 47.253,30 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica, koja dostave uredno popunjenu, potpisanu i overenu pečatom pisanu ponudu dostavljenu najkasnije do 5. maja 2023. godine.

Otvaranje ponuda izvršiće se komisijski 9. maja 2023. godine, a površina objekta koji se prodaje je 3.516m², na katastarskoj parcelli površine 88a 21m².

foto: lebane.org.rs

STAV

FREE
VIEW