oglas

Tim mladih naučnika Nikola Mladenović iz Leskovca, Tijana Ležić i Nevena Nikić iz Beograda članovi Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana „Crno“, dobitnici su nagrade na takmičenju „Evropska nagrada za mlade“ za projekat Pametno pošumljavanje. Njihova platforma „Šume i klima“ najbolja je u kategoriji Prijatelji zemlje i nagrada će im danas biti uručene u Gracu u Austriji.

„Korišćenjenm prostornih otvorenih satelitskih i drugih podataka procenili smo gde je najpogodnije u Srbiji saditi hrast kitnjak, crni bor i lipu i ti podaci se nalaze na našem portalu šumeiklime.org. Ta platforma je nagradjena“ – kaže Nikola Mladevnović.

Postoje idealna područja za svaku vrstu, projektom su predvideli sve klimatske promene i pošumljavanje u izmenjenim klimatskim uslovima sa ciljem da ono što se sada pošumi može da se održi i onda kada do promene klime dođe.

Pošumljavanje Srbije je jako bitno jer EU zahteva nešto više od 40 posto pošumljenosti teritorije, a Srbija je manje od 30 posto pošumljena.

„ Nama fali još 10 procenta šume u okviru naše države, a sa druge strane pošumljavanje je veoma aktuelna tema u svetu upravo zbog klimatskih promena, a pošumljavanje je jedna od mera u borbi protiv klimatskih promena“ – naglašava Tijana Ležić.

STAV

FREE
VIEW