Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita u orgnizaciji JP Službeni glasnik odžaće se od 2. do 31. oktobra 2020. godine. Nastava će se odvijati u Regionalnom centru za profesionalni razvoj, u ulici Pariske komune bb, Niš, petkom od 16 sati (pet časova) i subotom od 9 sati (10 časova).Osnovu koncepta pripremne nastave činiće interaktivna predavanja uz dovoljno primera iz sudske prakse, koja će polaznicima držati tim predavača u kojem se nalaze sudije, tužioci, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu i advokati. Ukupan fond časova je 76, a nastava obuhvata
predmete iz građanske i krivične materije.


Popunjenu prijavu treba sačuvati i poslati na e-mail: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com

TEL.063445800
U slučaju da se na prijavi dovoljan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje kursa.
U slučaju da prijavljeni učesnik/ca odustaje od kursa, otkazivanje se vrši isključivo mejlom, i to minimum tri dana pre početka kursa.

U zavisnosti od epidemiološke situacije nastava se može održavati i online.

STAV

FREE
VIEW