Crveni krst Leskovac uz podršku Grada Leskovca i Crvenog krsta Srbije posle 10 godina od poslednjeg odlaska dece u organizaciji Crvenog krsta, organizovano šalje osnovnoškolsku decu (7-14 godina starosti)  iz socijalno ugroženih porodica i iz porodica sa samohranim roditeljem, a koja su ostvarila dobre rezultate u školovanju, na oporavak u odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baošićima (Crna Gora).

Iz Leskovca će ove godine na odmor u Baošićima o trošku Crvenog krsta otići 25 deteta koje će sem oporavka u odmaralištu biti i učesnici Letnje škole podmlatka Crvenog krsta Srbije u Baošićima, a biće organizovane i druge aktivnosti koje će voditi ekukovani mladi volonteri Crvenog krsta Zrenjanin i Subotica. 24 časa sa decom u objektu boravi i lekar pedijatar. Sa decom iz Leskovca će put Baošića kao vaspitač krenuti učitelj Perica Petrović, član UO Crvenog krsta Leskovac i višegodišnji vaspitač u Kopašnici.

Put, smeštaj, ishrana i kompletan boravak sa aktivnostima je potpuno besplatan, a sredstva za oporavak dece obezbedio je Crveni krst Srbije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a najavljeno je da će biti pokriveni i refundirani i troškovi nabavke putnih isprava (pasoša) za ovu decu.

Akcija je organizovana uz pomoć Aktiv direktora Osnovnih škola, a Predsednik Aktiva, kao i svi direktori Osnovnih škola sa područja Grada Leskovca su u vreme sopstvenog godišnjeg odmora uspeli da sa svojim kolegama iz škola izvrše odabir dece koja se upućuju u odmaralište.

Ova akciju su pomogli i Republički fond za zdravstveno osiguranje – Filijala Leskovac koja je po ubrzanoj proceduri uspela da deci obezbedi besplatno putno zdravstveno osiguranje za boravk u Crnoj Gori, kao i MUP RS, PU Leskovac u procesu izdavanja pasoša u veoma kratkom roku i na tome im se zahvaljujemo.

Pored dece iz Leskovca u Baošićima će o trošku Ministarstva boraviti i deca iz Prokuplja, Boljevca, Šapca, kao i deca iz Rume koja se komercijalno upućuju u odmaralište.

Polazak dece prema odmaralištu Baošićima je u četvrtak 10.08.2023. godine u 20 časova sa platoa ispred Železničke stanice, a okupljanje dece je u 19:30 časova. Deca će u Baošićima boraviti od 11. do 21. avgusta.

Grad Leskovac je za ovu decu obezbedio i prigodni poklon koji će deci biti uručen pre polaska.

STAV

FREE
VIEW