oglas

Grad Leskovac u saradnji sa Кomesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije raspisao je Javni poziv za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica na teritoriji grada Leskovca dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta.

Javni poziv je otvoren od 17. avgusta 2023. godine do 31. avgusta 2023. godine, uključujući i 31. avgust 2023. godine.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Gradske uprave Leskovac: Povereništvo za izbeglice i migracije Grada Leskovca, Trg revolucije 45, 16000 Leskovac.

Кomisija za za poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi namenjene za završetak ili adaptaciju stambenog objekta sa naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV – NE OTVARATI

Za sve informacije u vezi Javnog poziva zainteresovana lica mogu se obratiti Povereništvu za izbeglice i migracije grada Leskovca, zgrada Osmospratnica, srednji ulaz, prvi sprat, kancelarija br.7.

STAV

FREE
VIEW