Poslodavci se od 1. novembra mogu prijaviti putem veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/. Proces prijavljivanja poslodavaca obuhvata tri jednostavna koraka i ne oduzima puno vremena.

Od sledeće, školske 2024/2025. godine, u ponudi za realizaciju po dualnom modelu će se naći ukupno 83 obrazovna profila iz različitih područja rada, među kojima je 10 novih: vozač motornih vozila, tehničar računara, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, tehničar za administriranje računarskih mreža, dekorater zidnih površina, tehničar elektronike i automatike, polagač obloga, kozmetički tehničar, mehaničar grejne i rashladne tehnike i poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija.

Prijave poslodavaca su otvorene do 15. januara 2024. godine.
Prilikom prijavljivanja, osim kreiranja profila kompanije, poslodavci elektronskim putem podnose Izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje, kao i Zahtev za akreditaciju. Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15. januara, elektronskim putem na mejl: snezana.radivojevic@pks.rs ili na adresu PKS – RPK Leskovac, Stojana Ljubića 12, Leskovac. Više informacija poslodavci mogu potražiti ovde.

Sve prijave koje sadrže potpunu dokumentaciju biće objedinjene u Plan potreba privrede koji PKS zvaničnim putem dostavlja Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija. Konačnu odluku o strukturi upisa i odobrenim dualnim profilima doneće Ministarstvo prosvete objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem aprila 2024. godine.

STAV

FREE
VIEW