Odeljenj za finansije gradske uprave Leskovac ovih dana dostavlja rešenja poreskim obveznicima o ukupnim zaduženjima na ime poreza na imovinu za 2020 godinu, a od ukupnog borja obveznika 291 koriti usluge eUprave za dostavu rešenja.Ukupna zaduženja na ime poreza na imovinu za građane Leksovca za 2020 godinu su blizu 220 miliona dinara, a kako kažu u Odseku lokalne poreske administracije poreski obveznici redovno izmiruju svoje obaveze kako po rešenjima tako i obaveze po reprogramu koji su sklopili.

Građani Leskovca koji imaju registrovan profil na Portalu eUprava dobijaju elektronsko Rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu putem nove usluge elektronske dostave u svoje Jedinstveno elektronsko sanduče na ovom portalu.

Građani koji su registrovani korisnici portala eUprava automatski će dobijati rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020. godinu u elektronsko sanduče. Elektronski dokument mogu preuzeti u elektronskom sandučiću u roku od 15 dana, a ukoliko ga ne preuzmu u navedenom roku, smatraće se da je dostava izvršena. Oni građani koji nisu korisnici Portala eUprava nastavljaju svoja poreska rešenja da dobijaju na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.

STAV

FREE
VIEW