Iz budžeta Grada Leskovca danas je na ime finansiranja redovnog rada političkih subjekata isplaćena suma od 325.390,00 dinara.

Na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji predviđa da se za ovu namenu opredeli 0,105% poreskih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave, za tekuću godinu je iz gradskog budžeta za finansiranje redovnog rada političkih stranaka planiran iznos od 4.140.000 dinara.

Nakon što su izmirene sve dospele obaveze, u budžetu Grada Leskovca se danas nalazi 678 miliona dinara, saopšteno je iz kabineta gradonačelnika.

STAV

FREE
VIEW