Danas je grad Leskovac potpisao ugovor sa resornim Ministarstvom i firmom „Beohidro“ koja je na tenderu izabrana za tehničkog konsultanta na Orio projektu koji podrazumeva izgradnju kanalizacione mreže za 16 naseljenih mesta u dužini od 90 kilometara. Ovaj projekat vredan je 8 miliona evra i delo će da finasirata Vlada Holandije.

Projekat bi trebalo da bude završena do kraja 2021.godine. Ovaj projekat deo je projekta izgranje gradskog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Razvojna faza je gotova a faza implementacije počela je danas potpisivanjem uvogovra. Period od prvih četiri meseca je rezervisan za pisanje projekta, a za izvođenje radova narednih 12 meseci. Tender za izvođača radova se upravo sprovodi.

Ono što je važno je da će kada kolektor bude završen ta otpadna voda biti prihvaćena i sprovedena u postrojenje za prečišćavanje i tako nezagađena ići će u Južnu Moravu, a mulj će se prerađivati od čega će se stavrati bio gas koji će koristiti za snabdevanje postrojenja električnom i toplotnom energijom.

Ministarstvo za životnu sredinu u pripremi je završnih radova za izgradnju ovakvih postrojenja u 40 opština i gradova. Od septembra bi trebalo da počne izgradnja u nekim opštinama, a kasnije i u ostalim dok se kompletna teritorija Srbije ne pokrije.

„Ovo je slika koju želimo da preslikamo u sve gradove Srbije i da svima obezbedimo jedan ovakav sistem prikupljanja i tretiranja otpadnih voda u budućnosti“ – rekao je Filip Abramović, pomoćnik ministra za zaštitu žovotne sredine.

STAV

FREE
VIEW