oglas

Arheološki odsek Narodnog muzeja u Leskovcu počinje sa realizacijom projekta „Rekognosciranje arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Bojnik“. Stručni tim sačinjavaju arheolozi Smilja Jović, Julijana Pešić, Vladimir Stojanović i Vladimir Stevanović. Stručni konsultant je dr Aleksandar Bulatović iz Arheološkog instituta u Beogradu.
Projekat podrazumeva da će se terenskom prospekcijom i u intervjuima sa meštanima sa teritorije koju pokriva opština Bojnik, izvršiti pregled terena, postojećih evidentiranih arheoloških nalazišta i beleženje svih podataka koji ukazuju na mesta gde se mogu očekivati do sada nepoznata moguća nalazišta.
Posebna pažnja posvetiće se toponimima mesta, koji mogu ukazati na postojanje određenih ostataka materijalne kulture u tom području. Svaki površinski nalaz će biti ubeležen prema koordinatama osnovne mreže. Vršiće se provera svih lokaliteta koji su zabeleženi u starijoj literaturi, katastarskih listova i podaci o slučajno pronađenim nalazima koji su dospeli u Muzej. Tim će zabeležiti podatke o izgledu lokaliteta, GPS-om na topografskoj karti, uraditi foto dokumentaciju i precizno locirati položaj. Takođe će prikupiti površinske nalaze pomoću kojih je moguće preciznije odrediti hronologiju i vrstu lokaliteta. Nakon terenskog istraživanja izvršiće se sistematizacija lokaliteta po periodima. Izvršiće se detaljna digitalizacija stanja na terenu. Projekat će se realizovati do kraja 2019. godine.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja i opštine Leskovac


STAV

FREE
VIEW