Odbornička većina SO Vlasotince usvojila je odluke o lokalnim komunalnim taksama, naknadama za korišćenje javnih površina i ekonomsku cenu boravka dece u vrtićima, u kojoj rodutelji učestvuju sa 20%. Doneta je i odluka o učešću građana u budžetskom procesu kroz sprovođenje projekta Zajedno do cilja, čime će građani, kako je rekao koordinator Marinko Đorđević, moći da učestvuju u donošenju odluke o realizaciji određenih projekata važnih za zajednicu. Za ovu odluku glasalo je 39 od 40 prisutnih odbornika u sali.

Odbornici su dali saglasnost na plan i program rada Opštinske uprave, a načelnik Marijan Stanković naglasio je i da će se u 2020.početi sa formiranjem elektronske arhive i urediti arhivska građa u saradnji sa Istorijskim arhivom Leskovca.

„Cilj nam je i da u narednoj godini formiramo prosvetnu, budžetsku i sportsku inspekciju, u skladu sa zakonom“ – rekao je Stanković govoreći o novinama u radu.

Najviše diskusije bilo je na temu programa rada JKP Vodovod, a opozicioni odbornik Žarko Kostić predložio je i da se formira tim koji će naći rešenje za efikasnije poslovanje ovog preduzeća koje, između ostalog, kuburi sa velikim računima za struju. Direkotr „Vodovoda“ Zvonko Ilić je odbornicima podelio papir na kome je stajalo gde su potrošena sredstva od ranijeg povećanja novčanog kapitala ovog preduzeća, koji je i na ovoj sendici uvećan za 10 miliona.

Odbornici su dali saglasnost i na plan i program rada JKP Komunalac, Narodne biblioteke „Desanka Maksimović“, Kulturnog centra, SRC Vlasina, Centra za socijalni rad, Turističke organizacije i Štaba za vanredne situacije. Usvojili su izmenu finansijskog plana Doma zdravlja za čije je poslovanje pohvala bilo i od strane opozicionih odbornika, ali i primedbi da treba obnoviti opremu.

Odbornik Pokreta za Vlasotince Nataša Milosavljević rekla je da je u Službi fizijatrije obnovljena aparatura i da su osim sale za korektivni gimnastiku, koja mnogo znači deci sa deformitetima kičmenog stuba, od velikog značaja i aparati za ultrazvučnu i vakuum terapiju. Predsednik opštine Zoran Todorović naveo je da će se deo opreme obnoviti kroz određene projekte u kojima učestvuje Dom zdravlja.

Natađa Đokić Živković imenovanaa je za direktora Turističke organizacije, a do sada je na ovoj funkciji bila kao vršilac dužnosti, a usvojeno je i rešenje o prestanku funkcije opštinskom pravobraniocu.

STAV

FREE
VIEW