oglas

Opštinsko veće opštine Vlasotince moralo je da zastane sa nadzorom nad postupkom donošenja građevinske dozvole za MHE Besko u Dadincu zbog informacije da je udruženje građana „Polekol“ iz Beograda, sredinom decembra prošle godine, podnelo zahtev za poništavanje građevinske dozvole Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukutre, o čemu je veće dobilo informaciju 11.januara. U takvim pravnim situacijama postojanja tzv. pozitivnog sukoba nadležnosti,neophodno je da viši nadležni organ (ministarstvo) donese odluku o stvarno nadležnom organu za postupanje u ovom slučaju, objanjavaja predsednik opštie Vlasotince Bratislav Petrović.

„Кako bi se pomoglo stanovnicima Dadinca, predsednik opštine je prihvatio njihov predlog da se zaključi sporazum sa investitorom, koji bi se pod materijalnom i krivičnom odgovornošću obavezao da neće započeti radove na izgradnji mini hidroelektrane dok se postupak po zahtevu za poništavanje građevinske dozvole pravosnažno ne okonča“ – navodi se u saopštenju za javnost.

U saopštenju se dalje davodi da su na samom sastanku stanovnici Dadinca delegirali pet predstavnika za potpisivanje predloženog sporazuma.

„Nakon izrade nacrta sporazuma isti je dostavljen investitoru koji se, prema informacijama koje je dostavio predsednik mesne zajednice Dadince, saglasio sa tekstom. Nakon toga sporazum su potpisali predsednik opštine Vlasotince i opštinski pravobranilac, u ime opštine. U ime meštana Dadinca, sporazum su potpisala četvorica od petorice njihovih delegiranih predstavnika, među kojima i advokat Dragan Jović, odbornik GG „DR Dragan Spasić. Jedini delegirani predstavnik Dadinčana, koji nije potpisao sporazum je Petar Ilić, ispred neformalne grupe „Bitka za Vlasinu“, sa obrazloženjem da članovi grupe nisu saglasni.

Zaključenjem ovog sporazuma smirile bi se tenzije i prestala bi potreba za bilo kakvim dežurstvima i barikadama, do okončanja postupka, što, sudeći po napred navedenom, nije u interesu pojedinaca iz neformalne grupe „Bitka za Vlasinu“.Na žalost, zbog interesa pojedinaca za političkom ili ličnom medijskom promocijom, građani Dadinca će morati i dalje da provode hladne dane i noći na otvorenom“ – zaključuje se u saopštenju za javnost predsednika opštine Vlasotince.

STAV

FREE
VIEW