Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) raspisao je juče oglas za podnošenje prijava za besplatan oporavak penzionera u rehabilitacionim centrima u Srbiji. Pravo na desetodnevni oporavak imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Srbije, čija penzija ne prelazi 39.850 dinara ako nemaju drugih ličnih primanja i nisu koristili ovo pravo od 2020. godine, navodi se u oglasu Fonda PIO.

Prijave na oglas penzioneri mogu da podnose od juče, 9. januara, a zaključno sa 25. januarom 2024. godine, penzionerskim udruženjima i odborima na opštinama u kojima imaju prebivalište, a preliminarna rang-lista biće objavljena dvadeset četvrtog radnog dana od dana isteka ovog oglasa, piše Politika.

Pravo prijave imaju i penzioneri, koji su taj status stekli u Srbiji, a primaju penziju i iz inostranstva pod uslovom da zbir oba primanja ne prelazi pomenuti iznos. Za prijavu je potrebno da se podnese penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, popunjena prijava sa izjavom gde želi da koristi rehabilitaciju, kao i da korisnik sem penzije nema drugih ličnih primanja, te da nije koristio rehabilitaciju po oglasima u prethodne četiri godine, ovlašćenje Fondu PIO da u njegovo ime zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti rehabilitaciju, raspoloživa medicinska dokumentacija ukoliko je korisnik poseduje, što nije obavezno.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima penzionera sa teritorije filijale Fonda PIO kojoj korisnik pripada, a mogu se podneti i u najbližoj filijali fonda ukoliko penzioner boravi van mesta stanovanja. Korisnici sa Kosova i Metohije sa prebivalištem ili boravištem van KiM prijave podnose najbližoj filijali Fonda PIO u mestu gde se nalaze.

Inače, kako se ističe, članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

STAV

FREE
VIEW