oglas

Zaštitnik građana Zoran Pašalić naglasio je danas da su deca koja žive i rade na ulici naizloženija riziku od trgovine ljudima, radne eksploatacije i raznih oblika zlostavljanja i apelovao na nadležne organe da intenziviraju svoje aktivnosti u oblasti zaštite dece u uličnoj situaciji.

„Deci koja žive i rade na ulici su u najvećem broju slučajeva marginalizovana, stigmatizovana i gotovo isključena iz društva, a retko su im dostupne usluge zdravstvene i socijalne zaštite. Uz sve ovo, vrlo su izloženariziku od trgovine ljudima, raznim oblicima zlostavljanja i eksploatacije“ – naglasio je Pašalić povodom 12. aprila – Međunarodnog dana dece koja žive i rade na ulici.

Pašalić je apelovao na nadležne organe da intenziviraju aktivnosti, ulože dodatne napore i preventivno deluju kako bi se deci koja žive i rade na ulici olakšao pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i socijalnim uslugama.

„Tražili smo, između ostalog, od nadležnih organa da se izmenama zakona o javnom redu i miru deca koja žive i rade na ulici u potpunosti priznaju kaožrtve a ne kao počinioci prekršaja. Ujedno, apelujem na nadležne organe da kroz intersektorsku saradnju stvore uslove za efikasnu zaštitu dece u uličnoj situaciji“ – rekao je Pašalić.

Zaštitnik građana je, s tim u vezi, podsetio da je Republika Srbija prošle godine usvojila Plan zaštite dece u uličnoj situaciji u skladu sa Opštim komentarom 21 Кomiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, kojim se obavezala da preduzima mere prevencije u skladu sa konvencijom o pravima
deteta UN.

STAV

FREE
VIEW