oglas

U Narodnom muzeju u Leskovcu otvorena stalna postaka „Leskovac – Srpski Mančester 1878 – 1941“. Postavka koja predstavlja period kada se Leskovac oslobađa viševekovnog ropstva Osmanskog carstva i vraća u svoju prirodnu maticu Kneževinu Srbiju pa do početka Drugog svetskog rata. To je period kada Leskovcac kreće u transformaciju ne odričući se sopstvene kulture i duhovne manosti.

Današnjim otvaranjem druge faze postavke ove izložbe predstavljen je novi deo istorije grada čme je zaokružena celina nove-stare postavke koja na najslikovitiji način upoznaje posetioca sa dva različita kulturna modela, novi evropskim i stari osmanski, koji su istovremeno živeli u ovoj varoši.

„Za samo 60 godina od odlaska turaka iz Leskovca, Leskovčani su napustili orjentalni način života i prihvatili evropsko odevanja, uređenje domova ali su zadržali sve specifičnosti kulturnog i istorijskog identiteta Balkana i juga Srbije“ – rekal je Danijela Vanušić pomoćnik ministra kulture

„Dan kada se otvara muzejska postavka koja prezentuje materijal i znanje o kulturnom nasleđu prikupljan u dužem vremenskom periodu jedan od najznačajnih dana u radu Muzeja. Postavka Leskovac – Srpski Mančestar rezultat je dugogodišnjeg rada čitavog tima“ – rekla je Nina Ninošević, direktor Nardnog muzeja.

STAV

FREE
VIEW