Gradski štab za vanredne situacije Leskovac danas je održao sednicu na kojoj su usvojene dodatne mere zaštite i prevencije od korona virusa.

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije naređuje se načelniku Gradske uprave grada Leskovca, direktorima javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanovama čiji je osnivač Grad Leskovac, da obustave rad sa strankama putem neposrednog kontakta i da obezbede nastavak obavljanja poslova putem pisane ili elektronske pošte ili telefonskim putem.

Ove institucije su u obavezi da na svojoj internet adresi objave adrese elektronske pošte za podnošenje podnesaka građana.

U cilju primene Odluke o zabrani kretanja na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica) u vremenu od 20.00 do 05.00, neophodno je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave dostaviti informacije o organizacijama organa grada Leskovca i javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad koji imaju obavezu obavljanja poslova u navedenom vremenskom periodu.

Pored ovoga, potrebno je dostaviti i podatke o imenu i prezimenu, JMBG i funkciji, odnosno naziv radnog mesta zaposlenih kojima je utvrđena radna obaveza za rad u vremenu od 20.00 do 05.00 časova, u navedenim organizacionim jedinicama.

U skladu sa ovom merom neophodno je što restriktivnije planirati broj zaposlenih za obavljanje poslova u navedenom vremenskom periodu.

Takođe, potrebno je dostaviti navedene podatke za kontakt osobu – kooridnatora za svaku organizaciju koja ima zaposlene koji obavljaju poslove u ovom vremenskom periodu.

Dozvole za kretanje za navedeni vremenski period će izdavati Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Javno preduzeće „Gradska autobuska stanica Leskovac“ je u obavezi da svoj rad organizuje u skladu sa merama Vlade o zabrani međugradskog autobuskog saobraćaja.
JP „Pijaca“ Leskovac trebadda svoj rad organizuje u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije koji se odnosi na organičavanje javnog okupljanja na otvorenom i zatvorenom prostoru. Prodavci koji rade u zatvorenom prostoru u obavezi su da nose maske i rukavice za jednokratnu upotrebu, a
Odeljenje komunalne policije će vršiti nadzor nad izvršenjem naloženih mera JP „Pijaca“ Leskovac.

JKP „Komunalac“ Leskovac će redovno vrši dezinfekciju ulica, autobuskih stajališta, autobuske stanice, pijačnih prostora i ostalih javnih površina.STAV

FREE
VIEW