Uz vašu pomoć grad Leskovac teži da svoj deci i mladima stvori sigurnu budućnost za grad, zemlju i buduće naraštaje. Vaš poziv je jedan od najčasnijih poziva i hvala vam što smo na zajdničkom zadatku – rekao je predsednik Privremenog organa Goran Cvetanović na današnjem tradicionalnom sastanku sa direktorima škola.

Ponosni smo što obrazovanje predstavljamo u brojevima koji prikazaju ulaganja, investicije ali i brojne projekte, rekao je Cvetanović predstavljajući šta je urađeno u ovoj oblasti ističući da se 1,4 milijarde dinara odvaja za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

On je govorio o energeskoj sanaciji koji je urađena na gotovo svim gradskim ali i velikom borju okolnih škola, ali i sanitarno higijenskim uslovima koji su, kako je rekao, poboljšani svuda.

Podsetio je da na početku školske godine ima dvoiposatno izlaganje u kome je posvećena pažnja svakoj školi na teritoriji grada.

Govoreći o predškolskom obrazovanju podsetio je da je počela izgradnja vrtića u naselju Stara stočna pijaca, ali i da su u decembru otvorena još dva privatna vrtića.

On je pozvao direktore škola da kandiduju projekte i van lokalne samouprave u kojima će i ih oni podržati.

Jadino pitanje na za Cvetanovića na današnjem sastanku imala je direktorica Hemijske škole Ervina Zdravković koja je pitala da li će ova škola dobiti obeći sportski teren. Cvetanović jerekao da su planirana sredstva za tu namenu.

O tome šta očekuje prosvetne radnike govorila je načelnica Školske uprave Marina Nikolić.

„Ono što nas očekuje u ovom periodu jete, već sledeće nedelje,plan upisa u srednje škole. Očekuju nas i aktivnosti vezane za završne ispite i ono što je najbitnije i što je novo to je E pošta, a o tome ćete biti i zvanično obavešteni“ – rekla je ona.

Da je 2023. godina bila jako uspšna rekao je Decaj Cakić predsednik Aktiva osnovnih škola, podsećajući da je 20 posto gradskog budžeta odvojen za obrazovanje.

Predsednica Aktiva srednjih škola Dragon Cvetnaović je rekla da su sva investiciona ulaganja u obrazovanje jako važna, zahvalila se na njima i zaključila da je ulaganje u obrazovanje pravi način ulaganja u budućnost.

Predsednik sindiakta Aleksandar Nikolić je rekao da su se aktivnosti sindikata od semptembra do danas svele na potpisivanje portokola o unapređenju nastave i povećanju plata što je rezultiralo povećanjem koeficijenata. Rekao je da je u decembru zatraženo i povećanje plata za vođe grupa u predškolskim uslovima.

„Na lokalu sindikat i lokalna samouprava imaju odličnu saradnju“ – rekao je on.

Svi govornici na ovom sastanku saglasni su oko zahvalnosti lokalneoj samoupravi na svim ulaganjima u ovu oblast.

STAV

FREE
VIEW