oglas

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku obizbedio je prko 6 miliona dinara za rekonstrukciju škole „Nikola Skobaljić“ u Strojkovcu. Ovaj projekat će biti realizovan u saradnji sa Centrom za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Jedan od najistaknutijih saveznika lokalne samouprave grada Leskovca je svakako Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku koji već tri godine zaredom sufinansira projekte koji se realizuju u okviru mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Ulaganje u oblast obrazovanja i kontinuirana podrška na svim nivoima vaspitno-obrazovnog procesa predstavljaju jedan od značajnih faktora za poboljšanje demografske slike. Do sada je u rekonstrukciju i energetsku sanaciju objekata škola i vrtića u našem gradu uloženo preko 240 miliona dinara.

STAV

FREE
VIEW