Vaučeri su vrednosi od 5.000 dinara, a biće podeljno 100.000 vaučera.

Vaučere mogu da dobiju korisnici prava na penziju, zatim osobe starije od 65 godina, računajući od dana u kome se podnosi prijava za dodelu vaučera, a koje ne ostvaruju pravo na penziju, nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao što su korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade, takođe i korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata s primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno, prenosi Kurir.

Na subvencionisani odmor mogu da računaju i korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu, kao i nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bave isključivo poljoprivredom i upisani su u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i studenti.

Vaučer se može koristiti isključivo u ugostiteljskim objektima izvan mesta prebivališta i izvan mesta studiranja, i to u trajanju od najmanje pet noćenja.

STAV

FREE
VIEW