oglas

Iako je zakonska obaveza komunalnih preduzeća da, anketirajući korisnike, ocenjuju kvalitet svojih usluga, većina to ne radi ili radi delimično, ostavljajući na sajtu preduzeća mogućnost da se građani izjasne o pruženoj usluzi. To ne daje mnogo prostora građanima da ocene kvalitet komunalnih usluga, iako na to imaju pravo po zakonu. Sajt oceniuslugu.rs je objedinio informacije o svim javnim komunalnim preduzećima u Leskovcu, kao i o privatnim preduzećima koja pružaju komunalne usluge građanima i daje mogućnost za ocenu i komentar komunalne usluge.

-Sa aspekta korisnika komunalnih usluga (tzv. usluga od opšteg ekonomskog interesa), Zakonom o zaštiti potrošača propisano je njihovo pravo da dobiju odgovarajuću uslugu određenog kvaliteta. Komunalnim preduzećima nametnuta je obaveza da pruže uslugu odgovarajućeg kvaliteta po pravičnoj ceni i da održavaju taj kvalitet u skladu sa propisima. Dakle, izjašnjavanje o kvalitetu je važna povratna informacija za komunalna preduzeća, ali i za jedinice lokalne samouprave koje vrše nadzor nad radom komunalnih preduzeća i otklanjaju nepravilnosti u njihovom radu, a sve sa krajnjim ciljem da korisnici budu zadovoljni – kaže projekt menadžer Udruženja Tim 42 Petar Đurović.

Na sajtu se mogu naći informacije o 14 javnih i privatnih preduzeća koja pružaju komunalne usluge: JKP Komunalac, JKP Vodovod, JKP Toplana, JP Dom, JP Urbanizam i izgradnja, JP Pijaca, Porr Werner & Weber, Metroparking Jug, preduzeće Lux i autoprevoznici Frenki, Goran, Aleks bon turs, Mitić i Jugotrans.

Prosečna ocena korisnika za svaku uslugu, kao i njihovi komentari biće objavljeni i

vidljivi na sajtu, tako da će svi posetioci sajta imati uvid u zadovoljstvo korisnika

pruženim komunalnim uslugama, kažu u Udruženju Tim 42 i naglašavaju da će sve ocene i predloge proslediti kako samim preduzećima, tako i lokalnoj samoupravi kao nadzornom organu.

Vrednovanje kvaliteta komunalnih usluga na ovaj način deo je projekta „Za kvalitetnije komunalne usluge“, koji sprovodi Udruženje Tim 42 uz podršku Fonda za jug Srbije.

STAV

FREE
VIEW