oglas

REGIONALNA KANCELARIJA POSREDNIKA

Regionalna kancelarija posrednika Niš nastavlja sa svojim daljim aktivnostima u cilju širenja medijacije i organizuje osnovnu obuku za sticanje licence posrednik – medijator koji će realizovati Fakultet političkih nauka Beograd, u Nišu 10-12. maja 2019. godine.
Naime, Ministarstvo pravde RS u okviru projekta „EU za Srbiju – podrška Vrhovnom kasacionom sudu“ organizovao je okrugli sto „Strateške smernice za primenu medijacije u Republici Srbiji“ u Apelacionom sudu u Nišu, u sredu, 10.04.2019. godine, 11:00 -15:00 na kome je predstavljen nacrt Strateškog dokumenta za unapređenje primene medijacije u Srbiji. Violeta Stamenković, diplomirani pravnik, medijator-posrednik u ime Regionalne kancelarije poserenika Niš, oprisustvovala Okruglom stolu, dalje ističe, da je jedan od ciljeva koji su predstavljeni u Strateškom dokumentu, na Okruglom stolu uspostavljanje boljeg sistema licenciranja i edukacije lica za medijaciju tako da je preporuka da obuka za posrednike – medijatornje traje najmanje 40 časova, umesto 25 časova koliko je sada potrebno.
Ratlog za predlog ovakve izmene je što licenciranim medijatorima nedostaje praktično iskustvo kako bi mogli da ponude visok kvalitet medijacije.

Кako je radna grupa je osnovana sa zadatkom da do 30. juna 2019. godine izradi radni tekst izmena i dopuna izmene i dopune Zakona o posredovanju u rešavanju sporova kao i da izradi predlog strateškog okvira za održivi razvoj medijacije, Violeta Stamenković, kaže: Verovatno će 10-12 maja 2019. godine biti i poslednja obuka za sticanje licence medijator u Nišu po sadašnjim važećim zakonskim odredbama. Sve dodatne informacije zainteresovana lica mogu dobiti na , tel. 063445800 ili na e-mail adresu: reg.kancelarijaposrednika@gmail.com “

STAV

FREE
VIEW