oglas

Prema Zakonu o vinu, pravna i fizička lica koja proizvode grožđe, namenjeno prometu i koja imaju parcele pod vinovom lozom, veće od 10 ari, do kraja tekuće godine, u obavezi su da se upišu u Vinogradarski registar. Isto tako, i vinogradari koji imaju parcele manje od 10 ari, a pri tom, proizvedeno grožđe stavljaju u promet, trebalo bi da podnesu zahtev za upis, izjavio je savetodavac za voćarstvo, vinogradarstvo i pčelarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac, Nenad Stefanović.

„Prilikom upisa u registar, svakom proizvođaču se dodeljuje određeni registarski broj i izdaje izvod iz registra sa brojem vinogradarske parcele, zajedno sa njihovim grafičkim prikazom. Poljoprivrednik dobija samo jedan registarski broj i on se ne može menjati, niti se može dodeliti nekom drugom proizvođaču u slučaju brisanja iz registra“, objasnio je Stefanović, naglasivši da neupisani proizvođači više neće biti u mogućnosti da prodaju svoje grožđe otkupljivačima.On je dodao i da se upis vrši na osnovu podnetog zahteva koji bi trebalo da se dostavi nekoj od kancelarija Stručne organizacije za vođenje vinogradarskog registra.

„Osnovni cilj je da se utvrde površine pod vinovom lozom, kao i proizvodni potencijal, što ujedno predstavlja i obavezu u procesu usklađivanja sa standardima Evropske unije“, rekao je Stefanović.

Ukoliko je vinogradarima, potrebna pomoć prilikom popunjavanja zahteva za upis, mogu se slobodno obratiti Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi u Leskovcu.

STAV

FREE
VIEW