oglas

Na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja od 16. marta 2020. godine a počev od danas, 17.3.2020. godine u svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje obustavlja neposredan rad sa strankama.


Neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja.
Molimo sve poslodavce koji podnose zahtev za izdavanje / produženje radne dozvole da ga upute elektronskim putem na mejl adrese filijala, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na veb sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku „dokumenti / dozvole za rad“.
Takođe molimo sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije – telefon, mejl i drugo.
Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ www.nsz.gov.rs i na ulaznim vratima svake filijale.
O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno ćemo informisati javnost.

STAV

FREE
VIEW