Na osnovu Studije akustičnosti sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji grada Leskovca u ovoj godini biće izabrane nove lokacije na kojima će se montiranti sistemi za alarmiranje odnosno sirene, rečeno je na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije.

Pored ovih sirenama će, kako je rečeno, Srbijavode pokriti i plavni talas brane Barije.

Na današnjoj sednici, koju nije po običajur vodi komandat štaba Goran Cvetnaović, već načelnik Š taba za vanredne situacije Nenad Simić, podnet je godišnji izveštaj o radu Štaba, informacije o spremnosti i kapacietetima Crvenog krsta, kao i stanje o epidemiloškoj situaciju u Leskovcu u prošloj godini.

STAV

FREE
VIEW