oglas

Uvidem u kompletnu dokumentaciju saznao sam da je ugovor koji je trebalo da bude potpisan a tiče se javne rasvete u Leskovcu pravno ništav po više osnova a anjstrašnije je to što se preduzetnička radnja savetnika za sprovođenje javnog-privatnog partnerstva nalazila u stanju mirovanja čak i za sve vreme sprovođenja postupka.U zadnje dve do tri godine 20 ovakvih projekata je potpisano sa istim ili povezanim pravnim savetnikom na isti način i realizaciju poslova su dobila ista ili povezana preduzeća. To znači da je ista ekipa dobila 20 tih projekata ukupne vrenosti oko 50 miliona evra, rekao je na koferenciji za novivare Nebojša Cakić odbornik GG Za Leskovac zajedno.

Na mesto savetnika za sprovođenje javnog- privatnog partnerstva odabrana je ne firma nego preduzetnička radnja Stefana Stipanovića „S enerdži Temerin“ koja je otvorena 2016.godine kada je ovaj preduzetnik ima svega 20 godina što odmah dovodi u sumnju njeguvu stručnost i potrebno obrazovanje. Međutim ovom radnjom i poslovima oko ponude za javno-privatno partnerstvo, kao i potpisivanjem izjava, na osnovu prokure bavio se njegov otac Zoran Stipanović za koga, Nebojša Cakić odbornik grupe građana „ Za Leskovac zajedno“ tvrdi da nema odgovarajuće stučno znanje i da je njegov CV veoma sumnjih s obzirom na to da tamo stoji da je u periodu od 1992 do 1996. završio Visoku poslovnu školu strukovnih studija Novi Sad, a da su se ove škole pojavile u Srbiji tek 2006.g

Cakiće je novinarima taksativno čitao poslove koje je Stipanović radio od onog u auto-mehaničarskoj radnji i konobarisanja do rada u kockarnicama, što dodatno dovodi u sumnju njegovo znanje i umeće.

„Ovo je tragedija Republike Srbije jer je 20 ugovora potpisano uz saglasnoast Ministarstva a da niko nije proverio i videli da savetnik za sprovođenje javnog-privatnog partnerstva treba da bude pravno ili fizičko lice koje ima specijalističko znanje za ugovaranje i realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva. Na tu javnu nabavku se u Leskovcu, kao i u ostalim gradovima javljalo samo jedo pravno pravno lice koje je izabirano za savetnika čime je postajalo predsednik stručne komisije za sve te postupke.Jedan od uslova je i kadrovski potencijal, na naš izbor se pojavio jedan preduzetnik Stefan Stipanović „S-enerdži Temerin“ odnosno njegov otac Zoran Stipanović koji je na osnovu prokure sprovodio sve radnje.Oni su trebali da rasmoplaže sa 11 miliona evra našeg novca“ – rekao je Cakić.

Cakić je zadovoljan što je danas ova tačka dnevnog reda skinuta i kaže da je ponosan i da je njegova odbornička grupa ovim što je, kako je kazao, spasila 11 miliona evra puno uradila z Leskovac i opravdala poverenje koje su im građani dali na izborima.

STAV

FREE
VIEW