Na konkurs se mogu prijaviti svi zainteresovani stvaraoci, likovni i vizuelni umetnici, mladi umetnici, umetnici koji su se potvrdili svojom umetničkom biografijom i stekli relevantne umetničke reference. Konkurs je otvoren i za autorske projekte iz oblasti likovne, primenjene i umetnosti proširenih medija.

Za konkurs je neophodno dostaviti:

 1. Opis projekta, koncepciju izložbe sa tehničkim opisom (do jedne
  strane teksta A4)
 2. Do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu.
 3. Profesionalnu biografiju.
 4. Predlog dodatnih programa ( ukoliko su planirani tokom trajanja
  izložbe, javno vođenje kroz izložbu, radionice i sl)
 5. Tehničku specifikaciju (broj potrebnih postamenata, stakala. )
 6. Narodni muzej Leskovac, izlagačima obezbeđuje štampanje tipskog kataloga,
  plakata i pozivnica za izložbu kao i smeštaj i putne troškove autora.
 7. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do
  25.januara 2024. godine elektronskim putem na:
  radmila.krstic@muzejleskovac.rs
  Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Narodnog muzeja Leskovac
  www.muzejleskovac.rs/izlozbe/ , 15 februara 2024. godine.
STAV

FREE
VIEW