Pred kraj sednice Skupštine opštine Vlasotince sa puta, iz Beograda, stigao je predsednik opštine Bratislav Petrović, koji je došao iz Ministarstva finansija, sa sastanka posvećenog rešavanju problema masovnih tužbi za puteve prosečene pre više decenija.

„Ovo nije problem samo Vlasotinca, 20 opština na jugu i jugoistoku Srbije ima ovaj problem, od pojedinih advokata, za puteve prosečene pre više decenija. Moraćemo da radimo rebalans, moraćemo da skinemo investicije, država će nam pomagati, ali me boli što na ovaj način dovodimo u pitanje funkcionisanje škola, vrtića i drugih osetljivih kategorija stanovništva“ – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović u emotivnom obraćanju odbornicima.

On je naglasio da opštinu u ovoj godini očekuje više od 100 miliona isplate, odnosno petostruko veći iznos za advokate, a ne za građane. Dodao je da je ponosan na advokate u Vlasotincu jer njih nema među onima koji zastupaju građane.

„Do juče ukupno smo isplatili advokatima, otac i sin, 35.919.000, a svim građanima 21.917.000. Na terenu smo imali situacije, kao prekjuče u Stajkovcu, da su tamo došli neki ljudi da im se potpiše punomoćje. Je l to u redu, je li to po kodeksu“ – pitao je Petrović.

Do sada ima 1505 tužbi za faktičku eksproprijaciju podnetih protiv opštine Vlasotince. Presude su donete za 551 tužbu. Od toga opština je isplatila 377 tužbi i za njih dala 57.836 000 dinara. Građani su za njihovo zemljište dobili 21.900.000, a troškovi parničnog postupka iznose 35.990.000, izneo je podatke zamenim predsednika opštine Vladimir Кocić.

„Iz ovoga se vidi da mnogo veći deo sredstava ide za troškove advokata i za razne takse. Pametno je što smo svu isplatu usmerili preko pošte jer sada građani vide da su prevareni. Imamo slučaj korisnika u MZ Stranjevo, koji je dobio 1.890 dinara za zauzeće imovine, a advokat je dobio 108.000 dinara. To su situacije u kojima poštar čoveku odnese 110.000 dinara, a on od toga treba advokatu da odnese 108.000. Tek tada ljudi vide da su napravili veliku grešku. Ovim putem apelujem na građane da ne prihvataju da daju punomoćja i saglasnosti već da se obrate svojoj opštini, imovinsko-pravnoj službi, pravobraniocu, za bilo koji vid saveta i da platimo svo zauzeće zemljišta, ali bez dodatnih troškova“ – apelovao je zamenik predsednika opštine Vladimir Кocić. On je dodao da opština ovim putem postaje suvlasnik na tim njihovim parcelama i da niko više ne može da uđe od njih i ništa da radi bez saglasnosti opštine.

„Posetićemo svih 1505 parcela i kontrolisaćemo da li neko sa njih seče šumu, da li hoće da otuđiparcelu jer mi to sad kao suvlasnici nećemo da dozvolimo. Zato je mnogo bolje da se građani jave imovinsko – pravnoj službi, pravobraniocu i da na jedan razuman način rešimo ove probleme“na jugoistoku srije

– naglasio je Кocić.

STAV

FREE
VIEW