Za dva dana, kada škole urade operativne planove znaće se koji od tri ponudjena modela će svaka škola primenjivati tokom školske godine. Planom će biti definisani mnogi detalji, a ono što je zajedničko je da će časovi trajati 30 minuta i da će deca koja se ipak odluče za on lajn nastavu na ocenjivanje morati da dolaze u školu.

Nakon što su se anketirani roditelji opredelili da deca i u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu nastavu prate u školi, škole su u obavezi da do 27. avgusta urade operativne planove kako bi se definisao rad svake škole. Ovaj plan treba da predvidi koji će od tri ponudjena modela (grupe od 15 djaka, nastava svaki drugi dan ili i jedno i drugo) praćenja nastave škola koristiti, koju platformu će koristiti za on lajn učenje, raspored časova, kao i način praćenja i vrednovanja učenika.

„Sve škole rade neophodne operativne planove koje treba Školskoj upravi da dostave do 27. avgusta kako bi se znalo kako će i po kom od tri predviđena modela realizovati nastavu. Časovi koji će se realizovati trajaće 30 minuta i zato je važno uraditi nove operativne planove koji će biti aneks godišnjih operativnih planova u skladu sa posebnim programom koji Ministarstvo donosi u vanrednim situacijama“ – rekla je Marina Ilić.


Pre početka školske godine kontrolu škola izvrđiće Prosvetna inspekcija.


„Juče je republički inspektor održao sastanke sa direktorima škola Jablaničkog i Pčinjskog okruga i najavio kontrolu ispunjenosti uslova po preporukama koje je Krizni štab propisao“ – rekla je Marina Ilić.

STAV

FREE
VIEW