oglas

Zbog toga što je dug Metroparkinga prema gradu, za tri godine, narastao na 33 miliona dinara odbornik GG „Za Leskovac zajedno“ Nebojša Cakić predložio je da se sa ovom firmom raskine javno-privatno partnerstvo. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović kaže da je ova firma u upravnom sporu, da je podneta opomena pret utuženje i da će ukoliko se dug ne izmiri biti podneta i tužba.

„Gde su 33 miliona, zašto nije naplaćeno, to niste rekli reč a o svemu drugom ste raspoložni da pričate.Potrebna je Nobelova nagrada onome ko organizuje ovu firmu. Nacrtate sa tri poteza fabrbe i naplaćujete. Sa nčelnikom policije dogovorite policijace i jurite građane“ – rekao je Cakić i tražio pojašnjenje za koje vreme je ovaj dug nastao jer, kako je rekao, u izveštaju nije preciziran period.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je rekao da će dug biti naplaćen.

„Niste vi rekli da duguje 33 miliona, nego sam ja izneo tu infomaciju blagovremeno i rekao da nećemo tolerisati i već imaju opomenu pred tužbu i ako ne izmire biće i tužbe“ – rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i dematovao da je ikada sa načelnikom policije dogovaro prisustvo policiajca kod podizanja vozila.

Međutim, ostalo je nejasno da li se protiv Metroparkinga vode jedan ili dva spora, jer je gradonačelnik Cvetanović rekao da je u toku i postupa pred Upravnim sudom.

„Evo ja vas obaveštavam da smo započeli sudski postupak sa Metroparkingom, da postupak utvrđivanja još nije završen, moramo da sačekamo da se utvrdi tačan iznos duga, čekamo okončanje postupka. Ako se utvrdi da su iznosi naplaćeni, a nije bilo osnova za to svi mogu da tuže grad i traže povraćaj.Zato pred Upravnim sudom treba sačekati postupak da bi znali šta je i kako je. Taj postupak je u toku, a nezavisno od toga idemo sa naplaćivanjem 33 miliona duga“ – rekao je Cvetanović.

Na temu parkiranja vodila se diskusija više sati,odbornici pozicije i opozicije su diskutovali o tome ko je kada i na koji način potpisao ugovor o javno-privatnom partnerstvu, ali Cakićev predlog o raskidu ugovora nije usvojen.

STAV

FREE
VIEW