oglas

I danas je nastavljeno postavljanje šaht poklopaca i slivnih rešetki sa sistemom za zaključavanje na mnogim ulicama u gradu čime bi trebalo da se smanji višegodišnji problem njihovih krađa. Zbog krađa slivnih rešetaka na kolovozima i šteta koje su zbog toga nastajale Grad je plaćao velike odštete po osnovu sudskih presuda.

„Sve slivne rešetke koje su nameštene su sa sistemom za zaključavanje te je procenat krađa znatno manji. U ovoj godini grad je uložio milion i 400 hiljada dinara za ugradnju 65 poklopaca na saobraćajnicama i javnim površinama, kao i milion i 200 hiljada dinara za zamenu 50 nedostajućih rešetki na slivnicima“ – rekla je Ljiljana Mihalović iz JP Urbanizam i izgradnja.

Grad Leskovac se godinama suočavao sa velikim bojem krađa šaht pokoplaca i rešetaka na slivnicima. U jednom periodu je bilo oko 630 ukradenih slivnika i rešetki. U periodu od 2014. do 2019. godine zamenjene je 720 rešetki na slivnicima, ugrađena su 132 šaht poklopca kao i urađena rekonstrukcija 24 Gajger slivnika na kolovozima.

STAV

FREE
VIEW