Informativna kampanja, koju putem objava na svom internet sajtu sprovodi udruženje Tim 42, ima za cilj unapređenje položaja radnika i radnica, kao i sprečavanje zloupotreba od strane poslodavaca.

Na sajtu se redovno objavljuju tumačenja i informacije iz oblasti radnog prava. Građani se mogu informisati koji su to mehanizmi za sprečavanje zloupotreba radnika i kojim nadležnim institucijama mogu da se obrate ukoliko smatraju da su im neka prava ugrožena ili uskraćena.

Poseban fokus u kampanji smo stavili na ona prava koja su najčešće uskraćena od strane poslodavaca, poput prava na bolovanje gde zakon nalaže da zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, ili prava na godišnji odmor gde se Ustavom propisuje da svako ima pravo na plaćeni godišnji odmor i da se tog prava ne može odreći. Takođe, obuhvatili smo i bezbednost na radu, posebno u vezi odredbi koje se tiču trenutne situacije sa epidemijom Covid-19. Svedoci smo da se ova prava u praksi vrlo često uskraćuju zaposlenima od strane njihovih poslodavaca i zato pozivamo građane i građanke da nastave da prate objave na našem sajtu i informišu se.

Tim 42 ovu inicijativu sprovodi uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac, a u okviru programa „Solidarnost pre svega“.

STAV

FREE
VIEW