Među 50 lokalnih samouprava u kojima se unapređuje sistem upravljanja ljudskim resursima je i Opština Medveđa.


Svih 50 gradova i opština u Srbiji, koji su dobili podršku Saveta Evrope i Evropske unije za stručno usavršavanje zaposlenih i uspostavljanje sistema upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama, započele su svoj jednogodišnji proces modernizacije službeničkog sistema.
Ovaj proces unapređenja rada u 50 lokalnih samouprava deo je programa Evropske unije i Saveta Evrope „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – faza 2“ koji će trajati do kraja 2021. godine i čiji je cilj stvaranje modernog službeničkog sistema, zasnovanog na kompetencijama, znanjima i veštinama u skladu sa evropskim standardima i principima dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama.
Lokalne samouprave koje su uključene u ovaj program dobile su tzv. „pakete podrške“ – posebno razvijene instrumente za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u
lokalnim samoupravama. To znači da će one tokom narednih godinu dana, do kraja 2020. godine, imati podršku eksperata Saveta Evrope uz čiju pomoć će menjati sistem upravljanja ljudskim resursima. Taj proces podrazumeva niz aktivnosti, koje će doprineti poboljšanju kvaliteta rada uprave u celini i voditi ka tome da uprava postane dobar servis građanima i privredi.
Za sada, u početnoj fazi primene „paketa podrške“, urađena je procena učinka u oblasti upravljanja ljudskim resursima u svim lokalnim samoupravama i razvijeni su operativni planovi za unapređenje sledećih oblasti: organizacija i planiranje ljudskih resursa, popunjavanje radnih mesta, stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih, ocenjivanje zaposlenih, disciplinska odgovornost i žalbeni postupak i komunikacija, etika, vrednosti i kultura organizacije.

Osim realizacije „paketa podrške“ ove lokalne samouprave će moći da učestvuju i na posebnom pozivu za dodelu finansijskih sredstava (do 30.000 €) za sprovođenje organizacionih promena i unapređenja u lokalnim administracijama.
Program „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama – faza 2“, vredan 4 miliona evra zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalne konferencije gradova i opština(SKGO).

STAV

FREE
VIEW