oglas

LESKOVAC – U dve kontorele inspekcije rada u vreme „Roštiljade“ na štandovima je zatečeno 7 radnika na crno i protiv poslodavaca je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Ostali radnici su uglavnom bili angažovani preko Ugovora o povremenim i privremenim poslovim za letnji period, što zanči da su bili radno angažovani na način predviđen Zakonom.

Za šest meseci ove godine Odsek inspekcije rada Leskovac izvršio je 1.292 kontole i u njima zatekla 338 osam osoba koja su radile „na crno“ odnosno bila na tzv. faktičkom radu, a protiv poslodavaca je podneto 90 zahteva za pokreanje prekršajnih postupaka, što je manje u odnosu na isti period prošle godine.

„ Rad inspekcije rada ne može da se posmatra samo u određenom periodu naročito u borbi protiv rada na crno, to je dugogodišnji proces. Mi smo krenuli u jednu aktivnu borbu protiv rada na crno 2015. godine donošenjem Zakona o inspekcijskom nadzoru. Kroz preventivni rad, smo pokazali poslodavcima kako treba da rade, a izmene zakona o radu su „naterale“ poslodavce da sa zaposlenima sklope Ugovor o radu i da ih prijave na obavezno socijalno osiguranje. Sa svim tim potpuno je očekivan pad broja radnika koji rade na crno“ – rekla je Milica Ljujić načelnik Odseka inspekcije rada u Leskovcu.

Tome da svaki radnik ima prava na obavezno socijalno osiguranje u mnogome je pomogao i projekat „Reci ne radu na crno“ koji je startova marta prošle godine. Svi gradjani Srbije su tako dobili mogućnost da preko info broja obaveste inspekciju o svim nepravilnostima u radu i, kako kaže načelnica Ljuljić, postali su partneri u rešavanju ovog višegodišnjeg problema.

„Njčešći problem sa radom na crno kreće kada radnik za svoj rad ne dobije zaradu, a to se uglavnom dešava kada radnik već prestane sa radom. Mi tu više nemamo nadležnost i moramo da ih uputimo na sud“ – kaže Milica Ljujić.

STAV

FREE
VIEW