Leskovački kulturni centar raspisao je konkurs za izlaganje tokom 2024. godine za Galeriju u dva termina tokom godine i za   izložbeni prostor u holu LKC u dva termina tokom godine.                                                          

Konkursne prijave mogu da podnose akademski obrazovani umetnici, članovi udruženja (ULUS, ULUPUDS), ostali već afirmisani likovni stvaraoci koji u Leskovcu nisu samostalno izlagali poslednjih pet godina, kao i kustosi, istoričari i teoretičari umetnosti sa autorskim projektima.

Prijava treba da sadrži:

  • kratku biografiju,
  • osnovne lične podatke i kontakt,
  • opis projekta, odnosno izložbe,
  • vizuelnu dokumentaciju (katalog, fotografije dela koja bi izlagali).  

Konkurs je otvoren do 12. decembra 2023. godine.

Materijal za konkurs se može dostaviti poštom na adresu: Leskovački kulturni centar, Bulevar oslobođenja 101, 16000 Leskovac, ili u elektronskom obliku na e- mail: ivana.ristic1@gmail.com (sa naznakom „Za konkurs za izlaganje“).

Dokumentaciju slati u PDF (preset:Web) formatu.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu i fejsbuk stranici Leskovačkog kulturnog centra.

STAV

FREE
VIEW