Turistička organizacija grada Leskovca raspisala je oglas za licitaciju prostora za postavljanje štandova na Roštiljijadi koja će se u Leskovcu održati od 21. do 27. avusta.

Tekst oglasa prenosimo u celini

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća i moraju biti prijavljena na SEF – sistem elektronskih faktura shodno čl. 24 Zakona o elektronskom fakturisanju.

Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20 /“Depozit po osnovu licitacije za 33. “Roštiljijadu” u Leskovcu/ ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca.

Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju” najkasnije na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.

Prva licitacija će se održati 04.08.2023. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se takođe održati u Sali Skupštine Grada Leskovca 14.08.2023. godine sa početkom u 17 časova.

POSEBNI USLOVI

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:
30% do dana 24.08.2023. godine
ostatak do punog licitiranog iznosa najkasnije do 01.11.2023. godine

Ugovor se potpisuje odmah nakon završetka licitacije.

Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca.

STAV

FREE
VIEW