oglas

Članovi Gradskog Veća jednoglasno su usvojili odluku o učlanjenju, u „Pokret za decu tri plus“, a to podrazumeva donošenje mera i pogodnosti kako bi se poboljšao  materijalni status porodicama koje imaju troje i više dece.

Kako je pojasnila Brankica Stamenković, član Gradskog veća, da bi se stvorili uslovi za materijalno unaprđenje porodica sa više od troje dece, neophodno je obezbediti dodatna finansijska sredstva, tako što će se izdvajati 6 dinara po stanovniku jedinice lokalne samouprave. Grad Leskovac biće u obavezi da potrebna sredstva predvidi odlukom o budžetu u narednim godinama.

STAV

FREE
VIEW