oglas

Na konačni ugovor o javno-privanom partnerstvu za vršenje usluga zamene sistema javnog osvetljenja sa led rasvetom koji iznosi 4.437 miliona evra za 13.451 svetiljku na teritoriji grada Leskovca na period od 15 godina, gradski većnici danas su dali saglasnost.

Ovaj ugovor se sastoji od dva dela, prvih 13 godina će privatni partner dobiti naknadu za održavanje sistema, a preostale 2 godine će iznos nakande biti značajno manji i odnosiće se samo na održavanje sistema javnog osvetljenja. Privatni partner će izvršiti celokupnu rekonstrukciju sistema i održavanje za vreme trajanja ugovorne obaveze.

„Nakon rekonstrukcije Grad će ostvariti garantaovanu ušredu električne energije od 84,39 procenata, a finansijska ušteda za period od 15 godina iznosiće 1.785 hiljada evra“ – rekao je Zoran Stipanović, predsednik komisija za realizaciju Javne nabavke za izbog privatnog partnare bez elementa koncesije.

Godišnja ušteda rekonstrukcijom i uvođenjem led rasvete će na osnovu uštede električne energije i troškova održavanja biti oko 640 hiljada evra godišnje, dok će privatni partner ostvariti naknadu od 579 hiljada eura.

„ U procentima to iznosi da će godišnje 9,7% uštede pripasti javnom partneru, a 90,3% uštede privatnom partneru od ukopno ostvarene ušetede rekonstrukcijom javne rasvete. Poslednje dve godine taj odnos će biti značajno veći u korist javnog partnera i iznosiće 82,3% za javnog partnera,

17,7% za privatnog partnera.Prosečna ušteda na mesečnom nivou, za sve vreme trajanja ugovoro, će iznositi oko 5 hiljada evra za javnog partnera“ – rekao je Stipanović na današnjoj sednici Gradskog veća.

STAV

FREE
VIEW