oglas

U vremenu u kome živimo mladim ljudima nisu dovoljna samo teorijska znanja već je jako važan i proces učenja kroz rad u kome mogu da sanaju koliko njihovo znanje zaista vredi, rečeno je danas na drugoj javnoj razspravi o Nacrtu zaakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju na Akademiji strukovnih studja Južna Srbija u Leskovcu. Javna rasprava za ovaj Zakon trajaće do 6. aprila.

Kroz novi zakon povećaće se fond sati učenja kroz rad i to 60 posto na nivou trogodišnjih profila i 40 posto na nivou četvorogodišnjih profila.

„Programom učenja kroz rad imamo novi element koji jako značajan gde pratimo mlade ljude kada odu u Kompaniju da li sve ono što je predviđeno može i da se realizuje. Vlada Srbije je i relaksirala proces akreditcije zato što se ovaj Zakon zasniva na analizama, istraživanjima i dokazima da je baš pravi trenutak da ga izmenimo“ – rekla je direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić.

Ona je objasnila da kompanija koja potpiše ugovor sa lokalnom samoupravom odmah ulazi u sistem dualnog obrazovanja.

U Leskovcu se dual obrazovanje sprovodi poslednje četiri godine.

„Pre četiri godine smo krenuli na taj put i sada je u sistem dualnog obrazovanja uključeno pet škola sa devet obrazovnih profila i 13 preduzeća. Smatramo da je put ispravan ali da trebamo i radimo na tome da veći broj škola i privrednih subjekata uključimo“ – rekao je gradonačelnik Leskovca goran Cvetanović.

Vlada Srbije reguliše I uslove za sticenje statuse trening centara i po rčima Grujićeve, Leskovac bi trebalo da bude grad u komeće biti jedan od trening centara.Radiće se i na formiranju trenig alijanse poslodavaca.

Novim zakonom predviđena je i mogućnost dopuskog rada za nastavnike koji bi ušli u kompanije kako bi znanje postalo relevantno.

STAV

FREE
VIEW