oglas

Nakon što je šest godina na snazi bila zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, od 1. januara 2021. godine biće olakašano zapošljavanje na određeno i neodređeno vreme, predviđa izmena i dopuna zakona o budžetskom sistemu koja se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Državna preduzeća će moći da prime za stalno nove zaposlene ali ne više od 70 posto od ukupnog broja onih čiji je radni odnos prestao u predhodnoj godini.
Takodje, ukupan broj zaposlenih na određeno vreme ne može biti veći od 10 posto ukupnog broja zaposlenih, osim uz saglasnost VRS.
Zakon predviđa i da će zapošljavanje biti moguće samo ukoliko državno preduzeće ili ustanova ima obezbeđena sredstva za plate, javlja RTS.

Ova ograničenja se ne odnose na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolske ustanove i naučno i istraživačko osoblje naučnoistraživačke organizacije akreditovane u skladu sa zakonom.

Takođe, ne odnose se ni na postavljena i imenovana lica u državnim organima i organima jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao ni na direktore javnih preduzeća, društava kapitala, ustanova i javnih agencija čiji su osnivači Republika ili jedinice teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave.

Ograničenja se ne odnose ni na osobe sa invaliditetom u skladu sa propisima koji uređuju oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

izvor: RTS

STAV

FREE
VIEW