oglas

Odmah nakon što je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisal izbore za Skupštine gradova i opština za 26. april zasedala je gradksa Izborna komisija u Leskovcu i propisala obrasce za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine i formirala radnu grupu za vršenje izbornih radnji.

Sa vršenjem izbornih radnji počelo se danas s obzirom na to da su već urađene sve predhodne pripremne radnje predviđene Zakonom, a pošto su raspisani izbori i za narodne poslanike radi će koordinirano sprovođenje izbora za naradno poslanike i odbornike.

Članovi izborne komisije upoznati su sa formom propisanih obrazaca za sprovođenje izbora a sve političke stranke,koalicije i grupe građana koji će učestovovati u izborima obrasce će moći da preuzmu preko banera na sajtu Grada ili lično u Izbornoj komisiji.

Danas je formirana i radna grupa koja će pripremiti „rokovnik izbornih radnji“ kako bi se na najbolji način omogućilo svim učesnicima u izborima, kako političnik strankama tako i i medijima, praćenje rokova za izborne radnje kao i da li se ti rokovi poštuju.

U ovoj radnoj grupi su Miloš Stevanović, Miroslav Krstić i Bojan Đorđević, diplomirani pravnici tu će biti i Zoran Vukašinović, sekretar GIK-a i njegova zamenica Jelena Kostić kao i predstavnici gradske uprave Odeljenja za opštu upravu.

„ Pozivam sve predstavnike stranaka koje su ovde i koje imaju svoje predstavnike u GIKu a koji žele da uzmu učešće u radu ove radne grupe da se slobodno prijave „ – rekao je Zoran Vukašinović predsednik GIKa.

STAV

FREE
VIEW